parterapi hos mig

Med lång erfarenhet av familjerådgivning, par- och familjeterapi är det väldigt roligt att kunna hjälpa par och familjer. Jag kan ofta - men inte alltid - hjälpa er att hitta tillbaka till varandra. Det vi alltid kan åstadkomma tillsammans är att förstå mekanismerna bakom problematiken och dynamiken i er relation. Detta inom ramen för en effektiv parterapi. Vi börjar med att träffas två gånger för att se hur vi arbetar ihop, om samtalen överensstämmer med era förväntningar. Under dessa två inledande samtal får ni berätta fritt om de friktioner och styrkor som finns i er relation. Jag ställer även frågor om er familjestruktur, dynamiken i er relation, maktstrukturer, hur er yrkessituation ser ut samt gällande er känslomässiga/relationella uppväxt med respektive föräldrar/förälder. 

vanliga problemområden som jag möter i en parterapi

Det kan till exempel gälla ständiga missförstånd och konflikter som upprepas. Att ni kör fast i destruktiva mönster och roller som är svåra att förändra. Det kan även vara så att det saknas tillit, närhet och trygghet som en bas i er relation. Har ni alltmer börjat leva parallella liv? Funderar ni till och med på att gå skilda vägar? Vardagen, stress, all tid som lagts på barn eller arbete kan ha utmanat relationen alltför länge, inte gett den tillräckligt mycket tid, näring och fokus. Att ta hjälp kan till slut vara det enda sättet att komma vidare i relationen. Vi undersöker tillsammans vad som finns under all bråte i vardagen, om glöden ändå finns kvar. Det kan också vara så att relationen inte längre är funktionell/tillräckligt bärande. Att ni länge har valt det till synes enklaste, att stanna kvar i en dålig relation, kanske för barnens skull. Tillsammans kan vi undersöka detta på ett varsamt sätt.

konflikter handlar oftast om kommunikationsproblem

Förr eller senare brukar problem och konflikter smyga sin in en relation. Det är såklart helt normalt och många klarar man av utan någon hjälp utifrån. Men när de olika friktionerna samlas på hög för länge eller vid riktigt stora kriser kan man behöva hjälp via parterapi. Att få ett tredje perspektiv på relationen, någon som ser och förstår men som inte är intrasslad i känslorna kan vara nödvändigt och avlastande. Man tror ofta att man förstår och känner sin partner väl och därför "vet" och tolkar rätt. Ni kanske inte ens tillräckligt uppmärksammat att det finns gedigna kommunikationsproblem. Det behövs möjligen en ny ödmjukhet där man inser att det är lätt att missförstå varandra av gammal vana. Tillsammans kan vi hitta nya sätt att förstå och därmed omformulera relationen. 

Kriser i en parrelation kan också ses som en möjlighet att djupare förstå behov, personligheter, olika förväntningar och vad ni längtar efter. För att prata om dessa känsliga ämnen på ett konstruktivt och tryggt sätt kan parterapi vara en hjälp.

metoder

Jag använder effektiva och holistiska metoder såsom Imagoteknik och IFS (internal family systems) även klassisk Systemteori är grunden för mitt arbetssätt. I Imagoteknik fokuserar man på att återuppbygga den bro av känslomässig närhet och förståelse som kan ha gått förlorad eller försvagats. Det är viktigt att identifiera djupt liggande sår och brister samt driften att vilja läka. Med hjälp av Imagometoden kan ni få hjälp med att skapa en mer genuin, tillitsfull och konstruktiv kommunikation. Vi pratar om olika termer utifrån era problemställningar samt tränar på samspel genom olika speglings- och kommunikationsövningar. IFS (internal family systems) menar att vi som människor består av olika funktioner men att ett underliggande Själv är den del som är mest genuin och denna behöver ges kraft och fokus samt synliggjord i en parterapi för att sedan kunna interagera bättre med partnerns synliggjorda Själv. Klassisk systemteori menar att ett par eller en familj utgör ett självreglerande och flexibelt system där de olika delarna påverkar varandra. Det finns olika funktioner i parrelationen/familjen och man tar omedvetet olika roller (mer destruktiva eller konstruktiva).

Viktigt att känslorna får komma fram

Parterapin inleds alltså alltid med två samtal där jag gör en kartläggning över ert liv tillsammans och var för sig. Utifrån detta kan vi se olika utvecklingsområden för er relation. Vi lägger en grund för vårt arbete som bör präglas av tillit och respekt. För att en förändring ska kunna ta plats är det helt avgörande att känslor kan uttryckas i rummet. Om smärtsamma och svåråtkomliga minnen och affekter ska kunna formuleras är det avgörande om atmosfären i rummet är trygg och tillåtande. Som parterapeut är det alltid er relation som är min klient. Det inte inte min sak att ta parti, att bedöma eller dela in i rätt eller fel. Tillsammans arbetar vi mot en djupare förståelse av den andres inre.