parterapi i stockholm hos psykoterapi anna elmund

Mitt namn är Anna Elmund, legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av samtalsterapi med par och familjer. Jag kan oftast hjälpa er att hitta tillbaka till varandra och/eller förstå mekanismerna bakom problematik i relationen. Detta inom ramen för en effektiv parterapi. Vi börjar med att träffas två gånger för att se hur vi fungerar ihop. Under dessa två inledande samtal får ni berätta fritt om de friktioner och styrkor som finns i er relation. Jag ställer även frågor om er familjestruktur, dynamiken i er relation, maktstrukturer, hur er jobbsituation ser ut samt gällande er känslomässiga/relationella uppväxt med respektive föräldrar/förälder. 

Kontakta mig gärna på telefon: +46 (0) 763 179990 , e-post: info@elmund.se. Min egen mottagning ligger på Humlegårdsgatan 13 i centrala Stockholm. Välkommen!

vanliga problemområden som jag möter i en parterapi

Det kan till exempel gälla ständiga missförstånd och konflikter om samma saker. Att ni kör fast i samma destruktiva mönster. Eller att det allmänt saknas tillit, närhet och trygghet som en bas i er relation. Har ni alltmer börjat leva parallella liv? Funderar ni till och med på att gå skilda vägar? Vardagen, stress, all tid som lagts på barn eller arbete kan ha utmanat relationen alltför länge, inte gett den tillräckligt mycket tid och fokus. Att ta hjälp kan till slut vara det enda sättet att komma vidare i relationen. Vi undersöker tillsammans vad som finns under all bråte i vardagen, om glöden ändå finns kvar. Det kan också vara så att relationen inte längre är funktionell/tillräckligt bärande. Att ni bara länge har valt det till synes enklaste, att bara stanna kvar i en dålig relation. Kanske för barnens skull. 

Tillsammans kan vi undersöka detta på ett varsamt sätt.

konflikter handlar oftast om kommunikationsproblem

Förr eller senare brukar problem och konflikter smyga sin in en relation. De allra flesta mindre eller större löser man oftast på egen hand. När de olika friktionerna samlas på hög över tid eller vid riktigt stora kriser kan man behöva söka hjälp. Att få ett tredje perspektiv på relationen, någon som ser och förstår men som inte är intrasslad i känslorna kan vara nödvändigt och avlastande. Man tror ofta att man förstår och känner sin partner väl och därför läser av och tolkar rätt. Ni kanske inte tillräckligt uppmärksammat att det finns gedigna kommunikationsproblem. Alla relationer behöver tid och tålamod vilket inte alltid finns. Det behövs möjligen en ny ödmjukhet där man inser att det är lätt att missförstå varandra och på vilka sätt. 

Kriser i en parrelation kan också ses som en möjlighet att djupare förstå era behov, personligheter, olika förväntningar och vad ni längtar efter. För att prata om dessa känsliga ämnen på ett konstruktivt och tryggt sätt kan parterapi i Stockholm vara en mycket stor hjälp.

viktigt att känslorna får komma fram

Parterapin inleds med två introduktionssamtal där vi kartlägger hur er dynamik ser ut och gör en kartläggning över olika utvecklingsområden för er relation. Vi lägger en grund för vårt arbete som präglas av tillit och respekt. När denna allians finns kan ni slappna av och våga öppna er. För att en förändring ska äga rum är det alltid helt avgörande att känslor kan uttryckas i rummet. För att smärtsamma och svåråtkomliga affekter ska kunna formuleras är det givetvis avgörande om atmosfären känns trygg och tillåtande. Som parterapeut är det alltid er relation som är min klient. Jag tar varken parti för en av er eller har dömande åsikter gällande era handlingar såvida det inte handlar om våld och övergrepp vilket inte är okej. I sådana fall är det extra viktigt med tålamod och att det finns tid. Då behöver dessa handlingar tolkas och förstås för att kunna hanteras och behandlas.

parterapi Stockholm hos psykoterapi anna elmund

Jag använder effektiva och holistiska metoder såsom Imagoteknik och IFS (internal family systems) även klassisk Systemteori är grunden för mitt arbetssätt. I Imagoteknik fokuserar man på att återuppbygga den bro av känslomässig närhet och förståelse som kan ha gått förlorad eller försvagats. Det är viktigt att identifiera djupt liggande sår och brister samt driften att vilja läka. Utifrån detta gör vi olika kommunikationsövningar. IFS (internal family systems) menar att vi som människor består av olika funktioner men att ett underliggande Själv är den del som är mest genuin och denna behöver ges kraft och fokus samt synliggjord i en parterapi för att sedan kunna interagera bättre med partnerns synliggjorda Själv. Klassisk systemteori menar att ett par eller en familj utgör ett självreglerande och flexibelt system där de olika delarna påverkar varandra. Det finns olika funktioner i parrelationen/familjen och man tar omedvetet olika roller (mer destruktiva eller konstruktiva).

korta väntetider och flexibla tider

Psykoterapi Anna Elmund erbjuder par med relationsproblem ett professionellt och varmt bemötande samt lång erfarenhet av att arbeta med par och familjer.

Jag har korta väntetider, flexibla tider där vi träffas fysiskt i rummet eller via videolänk. Min fulla uppmärksamhet och engagemang samt absolut tystnadsplikt är givet.

Välkommen att kontakta mig så bokar vi in ett första möte!