att gå i psykoterapi

All slags samtalsterapi handlar om att gå in i en relation med en annan människa (terapeuten). Med tiden skapas tillit och trygghet, "ett rum" där möjligheten för växande och reparation är optimerad. Ett varmt och respektfullt bemötande samt absolut tystnadsplikt är en självklar bas för vår kontakt. Vi börjar med tre introducerande samtal där vi kan se hur samarbetet känns och kan utformas. Efter dessa fortsätter vi oftast psykoterapin genom att tillsammans lägga upp en behandlingsplan. Om det inte känns rätt får du hjälp med att hitta en annan behandlare eller metod. 

inriktning 

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn med relationell/affektiv inriktning. Vi människor är till stor del våra relationer då våra viktiga relationer står för så mycket livskvalitet och meningsfullhet. Det är även viktigt att psykoterapin innebär att känslor kommer till uttryck i rummet, förklaras och integreras. Eftersträvar en holistisk människosyn där olika personlighetsdrag, kroppsliga uttryck, tankar och mentala tillstånd utgör en komplex helhet. Olika symtom såsom ångest och depression kan vara viktiga signaler om att något behöver förändras. I en takt som känns lagom gör vi tillsammans en inre resa.